De hemlösa

De hemlösa lever ofta i fruktansvärda förhållanden som bryter ner dem både psykiskt och fysiskt. De saknar en grundtrygghet, vissa föds till hemlöshet, vissa hamnar där av andra omständigheter som kan vara svår att ta sig ur.

Orsaker och statistik

Hemlöshet är tyvärr något som många föds till. Det kan handla om att föräldrarna av politiska anledningar flyr och gömmer sig, om diskriminering där hemländerna inte ger förutsättningar för ett fungerande liv som i många Romers fall. Det kan även handla om människor som har tappat sitt sociala skyddsnät med arbete och vänner för att de hamnat i missbruk, prostitution, psykisk ohälsa, naturkatastrofer, personlig konkurs o.s.v.

I Sverige finns det enligt beräkningar 33 250 hemlösa som inte har ett hem eller någonstans att ta vägen, 60 % av dessa är män och dessvärre ökar även antalet kvinnor och barn. Siffran är osäker eftersom det är ett stort mörkertal.

Kommuner har “tak över huvudet garanti” men reglerna är hårda där incheckning behöver genomföras ofta redan 19.00 på kvällen. Detta är något som framförallt missbrukare och prostituerade sällan kan följa, eftersom de ständigt måste vara på jakt för sitt behov eller överlevnad. Likaså kan inte heller papperslösa i rädsla för att bli upptäckta ta del av satsningen.

Detta blir en ond cirkel som är svår att bryta. Utan laglig rätt att bo i ett samhälle, med missbruk och kriminalitet som följd är det omöjligt att få ett vanligt jobb som leder till inkomst och en bostad. Det behövs många fler effektiva satsningar och program för att hjälpa människor ur deras misär. Oavsett om dessa personer har tagit fel beslut och hamnat där av sina egna misstag eller om det är oskyldiga barn som tar del av vuxnas brister.

Förmodad statistik som ligger på ungefärliga beräkningar utifrån vad som hittills varit möjligt att kartlägga:

  • Fler än 33250 hemlösa i Sverige
  • Över 100 miljoner gatubarn i världen, av dessa:

– 40 miljoner i Sydamerika

– 30 miljoner i Asien

– 10 miljoner Afrika

– 3 miljoner i USA

– 351 miljoner vuxna som lever i extrem fattigdom och hemlöshet

Åtgärder

Det som är positivt i sammanhanget är att satsningar som gör att fler kvinnor kan utbilda sig, info om preventivmedel, bättre hälsovård, fler skolor, bostäder och med fler som får hjälp och möjlighet att utbilda sig har personer som lever i extrem fattigdom gått ner från 1,9 miljarder (1981) till 736 miljoner.