Utsatta personers tänder

Att vara utsatt kan på olika sätt drabba tänderna. Den som är utsatt för våld i nära relationer kan få sina tänder utslagna av den de älskar. Den som är beroende av alkohol eller droger kan få stora problem med att sköta om sina tänder och sin kropp. Därför kan det vara av största vikt att en gång för alla ta hand om sina tänder. Det kan man göra genom att gå till tandläkaren för att få vård. Tandläkaren kan ordna så att man får nya tänder på en timme och får ett leende man kan vara stolt över. Att …

Continue Reading

Att lösa tvister

Att hamna i en kommersiell tvist kan vara svårt för vem som helst, men när det handlar om en person i en särskilt utsatt grupp kan det bli svårt att handskas med problemet. Med juridisk hjälp kan det vara möjligt att få det stöd som behövs för att tvister ska kunna undvikas när det går, och lösas så smidigt som möjligt när de uppstår. Vad räknas som utsatta grupper? Det finns olika definitioner av vilka grupper av människor som ska räknas som utsatta grupper i samhället. En definition kan vara att det handlar om grupper som är utsatta för brott …

Continue Reading

Förbättringar för utsatta i samhället

Sverige ses i andra länder ofta som ett samhälle där vi är solidariska och tar hand om varandra. Det var dock inte länge sedan vi var ett land med ett stort antal fattiga, där flertalet i befolkningen arbetade i jordbruket. Trots att vi idag betecknar oss som ett välfärdssamhälle finns fattigdomen kvar, vilket har lett till att många vill engagera sig för de utsatta i samhället. Med hjälp av Filorga kan många hjälpas att få en smidigare och föryngrad hud. Det är en bra present till din äldre släkting eller till en vän som vill ha hudvårdsprodukter av hög kvalitet. …

Continue Reading

Lösningar för utsatta människor i samhället

När det kommer till att leva i ett gemensamt samhälle gör detta att man dagligen måste kommunicera och prata med andra människor. I sin tur gör detta att konflikter kan skapas, både med främlingar, nära vänner, släktingar och grannar. I de allra flesta fallen kan de allra flesta konflikterna lösas på ett snabbt och enkelt sett. Men i en del fall kan konflikter blir väldigt infekterade och göra att en del människor faktiskt far riktigt illa och blir utsatta. Därför kommer denna artikel ta upp en del lösningar och tips för personer som återkommande blir utsatta för våld och verbala …

Continue Reading

Ta ett företagslån för att skydda dina anställda

Om du driver ett företag med många anställda från olika bakgrunder har du kommit rätt plats. Att arbeta med och skydda utsatta grupper är något mycket givande och viktigt. Alla människor har en grundläggande rätt att få leva sina liv utan försummelse, förtryck och rädsla. Bristande skydd för utsatta personer och grupper inom din organisation kan leda till följande: Fall av ensamhet och missbruk. Minskad frihet och värdighet. Påverka beteendet negativt och i värsta fall till utbrott. Ökad sårbarhet på grund av bristande empati och medkänsla. Som du ser kan det vara otroligt lönsamt att skydda utsatta personer och grupper …

Continue Reading

Stötta behövande

Det finns alltför många utsatta personer och grupper som behöver stöd i dagens samhälle. Många som lever i ett utanförskap, kanske papperslös eller som hemlös. Det är en hård och tuff tillvaro med en ständig kamp för att helt enkelt överleva. Få tag på mat för dagen, hitta någonstans att sova. Det behövs stöd och hjälp till dessa grupper och alla kan hjälpa till på något sätt. Andra som kan behöva stöd är personer med någon form av funktionsnedsättning. Kognitiva nedsättningar, missbruksproblematik eller något annat som gör det svårt att ta ansvar för vardagslivet. En del av dessa bor på …

Continue Reading

Funktionshindrade i dagens samhälle

Målsättningen att skapa ett tillgängligt samhälle har funnits länge. Ganska länge var målet att Stockholm skulle bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. Det är mer än 10 år sedan och bristerna är fortfarande stora. Först 2015 infördes bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Vad är funktionshinder? Tidigare pratades det om “handikapp” och “handikappade personer”, men idag är de flesta överens om att det är den bristande tillgängligheten som ibland skapar handikapp för personer med funktionsnedsättning. För den som har någon form av rörelsehinder är en trappa otroligt handikappande; det går inte att ta sig upp för …

Continue Reading

Fattigpensionären – en utsatt grupp i samhället

Att gå i pension har blivit en ekonomisk fråga – om att ha råd att gå i pension vid pensionsåldern eller att fortsätta arbeta flera år efter. Pensionärerna har blivit en relativt åsidosatt och utsatt grupp i samhället. Det nya ordet fattigpensionär finns numera i den svenska vokabulären sedan ett antal år tillbaka i tiden. Det är alltså inte endast sjukdomar och en försämrad hälsa som kommer med ålderdomen numera – även en tom plånbok verkar vara ett minst lika stort problem för Sveriges fattigpensionärer. År 2021 skulle bli en rejäl höjning för ålderspensionärerna och enligt finansminister Magdalena Andersson en …

Continue Reading

Gå en chefsutbildning online och förbättra verksamheten

Om du jobbar med utsatta människor är det viktigt att du utövar ett genomtänkt och moget ledarskap. Investera i en ledarskapsutbildning online som hjälper dig att både utveckla verksamheten och bemöta både medarbetare och klienter på bästa sätt. Satsa på ledarskapsutbildning online Att vara chef är en riktig utmaning. Du ska både leda en verksamhet och enskilda individer, kunna staka ut åt vilket håll som ni ska arbeta, samtidigt som du hanterar olika konflikter. Om du arbetar med psykisk sköra personer, som missbrukare, inom socialtjänsten eller på annat sätt med människor som har det svårt, är din uppgift än svårare. …

Continue Reading

Bostäder till hemlösa

Antalet hemlösa ökar i Sverige. Bakomliggande orsaker är bostadsbrist och fattigdom. Allt fler kvinnor och människor med utländsk härkomst blir hemlösa. För att motverka trenden behöver vi dels bygga fler bostäder, men också använda oss av en ny bostadsledd strategi för att motverka hemlösheten. Genom att bygga nya bostäder med god standard som samtidigt har låg hyra kan bostadsbristen avhjälpas. Med toaletter, tvättställ och blandare från gustavsberg kan bostädernas standard höjas. Med ökat bostadsbyggande samt mer forskning och kunskap kan vi skapa en positiv samhällsutveckling där alla hemlösa får bostad. Forskning kring hemlöshet En ny kunskapsöversikt om hemlöshet har gjorts …

Continue Reading