Att lösa tvister

Att hamna i en kommersiell tvist kan vara svårt för vem som helst, men när det handlar om en person i en särskilt utsatt grupp kan det bli svårt att handskas med problemet. Med juridisk hjälp kan det vara möjligt att få det stöd som behövs för att tvister ska kunna undvikas när det går, och lösas så smidigt som möjligt när de uppstår. Vad räknas som utsatta grupper? Det finns olika definitioner av vilka grupper av människor som ska räknas som utsatta grupper i samhället. En definition kan vara att det handlar om grupper som är utsatta för brott …

Continue Reading