Att lösa tvister

Att hamna i en kommersiell tvist kan vara svårt för vem som helst, men när det handlar om en person i en särskilt utsatt grupp kan det bli svårt att handskas med problemet. Med juridisk hjälp kan det vara möjligt att få det stöd som behövs för att tvister ska kunna undvikas när det går, och lösas så smidigt som möjligt när de uppstår.

Vad räknas som utsatta grupper?

Det finns olika definitioner av vilka grupper av människor som ska räknas som utsatta grupper i samhället. En definition kan vara att det handlar om grupper som är utsatta för brott i högre grad, eller att brotten får värre konsekvenser när de drabbas. Då kan utsatta grupper vara barn och ungdomar, HBTQ-personer, personer som drabbas av hedersrelaterat förtryck, personer med funktionsnedsättningar, kvinnor som lever med missbruk och utsätts för våld, personer i prostitution, utländska kvinnor och äldre kvinnor. Hur definitionen görs beror på vad det handlar om för sammanhang. I vården handlar det till exempel om att ingen utsatt grupp ska gå miste om att få den vård de behöver efter att de utsatts för våld. I ett annat sammanhang kan en utsatt grupp vara en grupp som drabbas av fattigdom och begränsade möjligheter i livet, vilket skapar en viss typ av sårbarhet. Ofta handlar det om just utsatthet för våld när det resoneras kring särskilt utsatta grupper eller grupper med en särskild sårbarhet.

Vilka problem kan uppstå vid kommersiella tvister?

När det gäller personer i utsatta grupper som hamnar i kommersiella tvister så kan det finnas en rad olika problem. Ett ganska vanligt problem är att personen inte förstår språket tillräckligt bra och inte kan sätta sig in i vad det gäller, vilket är viktigt vid kommersiella tvister. Det kan vara både för att personen har bakgrund i ett annat land och inte kan det svenska språket så bra, och att personen har svenska som modersmål men har svårt att förstå juridiska formuleringar och vad de betyder. I de här fallen kan det vara möjligt att ta in tolkar eller ha en personlig kontakt med den det rör, så att det går att förklara på ett enklare språk. Ett annat problem som kan uppstå vid kommersiella tvister är att personer i utsatthet inte alltid har ett ordnat liv. Den som lever på flykt, i hemlöshet, som utsätts för våld i hemmet eller har drabbats av våld på annat sätt kanske inte har en fast adress. Det kan också vara att personen mår så psykiskt dåligt att han eller hon inte klarar av att hålla reda på papper, försöka förstå dem och liknande. Att ha en tvist med personen kan då vara komplicerat, men med en personlig anpassning brukar det vara möjligt att mötas, förstå varandra och komma fram till en så bra lösning som möjligt.