Ätstörningar

Det är idag väldigt svårt att undvika kroppsideal. Den psykiska ohälsan är något som ökar bland unga och självbilden tar skada och ger ibland utlopp för olika typer av ätstörningar.

Synen på sig själv och sitt värde baseras ibland på hur man ser ut, hur mycket vi väger, hur vi klär oss samt hur mycket pengar vi har. När något inte är som vi vill är det lätt att hamna i en svacka där vi försöker kompensera för något annat som gör att vi mår dåligt. En förlorad relation eller att ha blivit ratad av någon kan leda till självksadebeteende och ätstörningar som tar över ungdomens liv. Det blir ett ständigt undvikande med familjen och lögner om vad och hur mycket måltiden har varit. För den som har anorexia och bulimi och ser sig själv som tjock fast kroppen visar motsatsen är räknande av kalorier eller hetsätande något som sätter både den sjuka och familjen i en svår sits. Vissa får hjälp snabbt, andra lider av detta större delen av livet och vissa förlorar sitt liv.

Självkänsla är något som går att bygga upp men som kan ta lång tid att reparera, trauman eller svårigheter i livet gör att vi ständigt behöver komma ihåg och lära oss att duga som vi är.