Missbruk och dess konsekvenser

Missbruk av något medför stora och svåra konsekvenser för personen som hamnar i det. Det finns hjälp att få men vägen dit är krokig och det behövs många komponenter för att missbrukaren skall kunna leva ett normalt liv igen.

Missbruk och dess konsekvenser

För många börjar resan till svårare missbruk genom att prova droger under grupptryck och dåligt sällskap. Det kan ibland också handla om att försöka döva ångest där medicin kanske inte ger önskad effekt. Många med till exempel bipolär sjukdom, smärta och andra besvär är självmedicinering tyvärr något som med tiden kan gå överstyr och leda till ett destruktivt missbruk. För en enskild person men också för samhället är beroende blad det värsta som kan hända en individ eftersom hela livet kretsar kring behovet och ger konsekvenser som ger stor utsatthet på många olika plan.

Den som är beroende av droger gör allt för att tillgodose sitt behov. Narkotiska preparat är dyrt och strakt beroendeframkallande, det sätter brukaren i svåra positioner och i många fall är det nästan omöjligt att självmant sluta. Brukaren lever ett destruktivt liv långt i från samhällets normer, förlorar ofta jobb, familj och vänner. Det är svårt att tillgodose behovet utan naturliga tillgångar och detta gör att vägen för både prostitution, kriminalitet och utnyttjande öppnas upp som leder till en negativ spiral och hälsofara.

Det behövs många åtgärder där familj och vänner kan fortsätta att orka ge stöd eftersom anhöriga ofta orsakas psykiskt och ekonomiskt lidande. Missbrukaren behöver acceptera sitt beroende och önska behandling och våga stå ut med abstinensen, något som är ytterst svårt om missbrukaren i övrigt inte har något att leva eller kämpa för, vilket ofta är resultatet av handlingen från början.