Fattigpensionären – en utsatt grupp i samhället

Att gå i pension har blivit en ekonomisk fråga – om att ha råd att gå i pension vid pensionsåldern eller att fortsätta arbeta flera år efter. Pensionärerna har blivit en relativt åsidosatt och utsatt grupp i samhället. Det nya ordet fattigpensionär finns numera i den svenska vokabulären sedan ett antal år tillbaka i tiden. Det är alltså inte endast sjukdomar och en försämrad hälsa som kommer med ålderdomen numera – även en tom plånbok verkar vara ett minst lika stort problem för Sveriges fattigpensionärer. År 2021 skulle bli en rejäl höjning för ålderspensionärerna och enligt finansminister Magdalena Andersson en förbättrad situation för Sveriges pensionärer.

Socialbidrag eller pensionsbidrag?

Regeringen har utlovat höjda pensionsbelopp med lägst 200 kr och högst 600 kr mer i plånboken för pensionärer med pensioner i spannet 9000-17.000 kr per månad. För majoriteten av Sveriges pensionärer innebär regeringens pensionshöjningar att deras pensioner kommer att vara några hundralappar högre än vad socialbidragsnormen är i de flesta svenska kommuner.

Sveriges pensionärer har byggt välfärden, många har förvärvsarbetat heltid under 45 år och betalat skatt under hela denna period. Samtidigt kommer pensionsnivåerna endast snäppet över socialbidragsnormen i Sverige. Utöver pensionen förväntas pensionärerna söka statliga bostadstillägg för att få ekonomiskt stöd att klara av bostadshyrorna. Bostadstillägget har ett maxbelopp på 7500 kr per månad. Har du som pensionär tillgångar överstigande 100 000 kronor i form av en bil, fritidshus eller båt kan du inte ansöka om bostadstillägget överhuvudtaget. Det är väl föga konstigt att pensionärerna över hela Sverige letar rabatter och extrapriser? Det är en himla tur att det finns Hej Senior och rabatter och erbjudanden för folk över 55 år och uppåt. Utan dessa guldkorn av rabatter och erbjudanden vore livet för pensionärerna möjligen än värre!

EU:s beräkningar av fattigdom

Att mäta fattigdom, risk för fattigdom eller social utestängning är problematiskt. EU:s mått på fattigdom är att försöka ta reda på hur stor andel av befolkningen som är i en situation där risken för att drabbas av fattigdom är överhängande. I Sverige ligger den siffran på 18 procent, vilket kan jämföras med hela EU där lite drygt 23 procent riskerar att falla in i fattigdom. Oavsett måttet på fattigdom, har de yngre alltid större chanser att arbeta sig ur fattigdomen eller utbilda sig emedan de äldre faktiskt riskerar att bli fjättrade till fattigdomen framtill döden.