Funktionshindrade i dagens samhälle

Målsättningen att skapa ett tillgängligt samhälle har funnits länge. Ganska länge var målet att Stockholm skulle bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. Det är mer än 10 år sedan och bristerna är fortfarande stora. Först 2015 infördes bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen.

Vad är funktionshinder?

Tidigare pratades det om “handikapp” och “handikappade personer”, men idag är de flesta överens om att det är den bristande tillgängligheten som ibland skapar handikapp för personer med funktionsnedsättning. För den som har någon form av rörelsehinder är en trappa otroligt handikappande; det går inte att ta sig upp för den med rullstol. På samma sätt är otextade valdebatter handikappande för hörselskadade som stängs ute från det demokratiska samtalet.

I Göteborg har man arbetat mycket med att förbättra tillgängligheten ur ett helhetsperspektiv. Man har perspektivet att skapa tillgänglighet för alla, för det är väldigt vanligt att eventuella anpassningar för funktionshindrade också är väldigt uppskattade av alla andra människor.

Vad gör samhället?

Det vore lögn att säga att det inte görs något alls, så är det naturligtvis inte. Men det som verkligen är viktigt är kunskap om vad som behövs. Det är en sak att politiker då och då träffar företrädare för funktionshinderorganisationer och skriver planer för att förbättra tillgängligheten, medan själva tillämpningen är något helt annat. Den här gruppen glöms alltför ofta bort och det vanliga svaret när tillgängligheten ifrågasätts blir: – Vi tänkte inte på det.

Naturligtvis kan inte alla tänka på allt eller kunna allt, men offentlig förvaltning, arbetsgivare och ansvarstagande bemanningsföretag i Göteborg kan alltid hjälpas åt, lära av varandra och dra nytta av de insatser som görs för att skapa ett mer tillgängligt samhälle för denna utsatta grupp.

Vilka berörs?

God tillgänglighet gynnar alla. Textade videos på nätet får fler visningar, den som kör barnvagn tycker ramper är toppen. Att inkludera denna utsatta grupp är att förbättra för alla.