Gatumusiker och konstnärer

Gatumusikanter och konstnärer, ett trevligt inslag på våra gator, eller en osäker tillvaro med hot och våld som följd?

Talang?

De människor som har ekonomiska problem, lever i hemlöshet och utsatthet har ibland ett “”alternativ”” jämfört med passivt tiggeri. Det kan möjligen handla om att de är talangfulla musiker eller konstnärer och genom att spela instrument, sjunga eller försöka sälja bilder kan de försöka samla in lite pengar och samtidigt hoppas på att någon upptäcker dem och erbjuder ett jobb. Det är möjligen ett sätt att se det som en lite ljusare bild. En annan verklighet för gatumusiker är dock ofta att de ses som störande, hotas eller blir utsatta för våld. Den ljudnivå det innebär med nonstop spelande blir ett irritationsmoment för de som bor längs med gatorna de spelar på. Många kommuner har börjat införa regler som säger att en och samma person endast får spela 2 h, att inga högtalare får användas och att det inte får förekomma ljud efter kl. 18.00 på kvällen.

Vilken syn allmänheten har på dessa människor varierar starkt med landets tratitioner, vanor och övriga livsstil. Åter står frågan om behov och sinnesro kan samsas om samma arena och om det kan finnas andra alternativ för dessa människor.