Barn i utanförskap

Det är lättare än de flesta tror att hamna i utanförskap och det är ett faktum som inte bara gäller vuxna människor, utan även barn och ungdomar. Hur kan det pågå rakt under näsan på skola, kuratorer, vänner, grannar och samhället i stort tänker många. Svaret på den frågan handlar om skuld och skam. Det finns en hel del familjer som lever på gränsen, både på landsbygden, i mindre orter eller mitt inne i en större stad. Barnen lär sig att hålla en låg profil och dölja det som sker under ytan.

[IMAGE=fybOTdc7PICJ.jpg]

När man växer upp i utanförskap kan det få långtgående konsekvenser för både självförtroende och social kompetens. Med tidiga insatser för att fånga upp dessa barn kan de som vuxna söka arbete och utbildningar på lika villkor. Den som söker arbete kan vända sig till next u som är ett rekryteringsföretag i Stockholm som specialiserar sig på att matcha rätt människor med rätt arbete.

Maskrosbarn

Det finns ett begrepp som på ett tydligt sätt beskriver vad dessa barn och unga vuxna går igenom. De kallas maskrosbarn och uttrycket syftar till hur maskrosor tycks blomma och överleva överallt, till och med i de torftigaste och mest ogästvänliga miljöer. Hur tar man sig ur en situation där det mesta verkar omöjligt eller hopplöst? Det är frågan många maskrosbarn ställer sig dagligen. 2005 startades organisationen Maskrosbarn och den vänder sig till alla barn, unga och vuxna som på olika sätt behöver hjälp och stöd. Barn som växer upp i familjer där en eller båda föräldrarna lider av en psykisk sjukdom eller ett missbruk har det mycket svårt. I många fall lever föräldern i förnekelse vilket ställer till det för hela familjen.

Framtiden

Både drömmar och framtidshopp kan kännas ouppnåeliga när man som barn kanske får skämmas över att gå till skolan i samma kläder varje dag eller känna skam över att inte ha med sig matsäck på utflykter. Ofta kan man inte ta med sig några vänner hem eftersom hemmiljön antingen är våldsam eller instabil. Det finns dock hjälp att få. Dessa barn behöver vuxna som ser vad som pågår genom att försiktigt ställa frågor och erbjuda stöd. Organisationer som BRIS och skolkuratorer behöver kopplas in så tidigt som möjligt.

Trots detta finns det barn som växer upp under dessa förhållanden och aldrig får hjälp. En del av dem trillar mellan stolarna och väljer själva den livsstil som de har växt upp med och den destruktiva cirkeln fortsätter. Det finns överlevare och solskenshistorier som bär på berättelser om klassresor och den många gånger tuffa vägen till ett ljust och lyckligt liv. Många av överlevarna vittnar om kylan i skuggan utanför samhället. Det finns många vuxna som ser men inte vågar hjälpa. Någonstans inom alla dem som tagit sig igenom mörkret och kommit ut i solen på andra sidan fanns en drivkraft och en kämparglöd som fick dem att bryta med livet i utanförskap och på egen hand skapa sig en ny framtid. Alla hittar inte det inre ljuset. Nästa gång du misstänker att någon far illa. Agera.