Alkoholism

Många dricker alkohol första gången ungefär när de är 13-18 år, ofta under valborg eller midsommar. Alkohol är idag reglerat via 20 års gräns och systembolaget, men strävan efter att passa in, grupptryck och många gånger en syn på alkohol utan konsekvenstänk gör att många fastnar i beroende, även i relativt ung ålder.

Alkohol och dess påverkan

Föreställningen om att alkoholism är förknippat med medelåldersmän och kvinnor som sitter på en parkbänk är inte riktigt lika verklighetsbeskrivande längre. Det är många ungdomar som tappar greppet om var, när, och hur mycket de dricker. De förminskar riskerna med alkohol och ser snarare ett ökat drickande med bakfulla och större behov, som ett medel för att passa in. Många föräldrar försöker begränsa intaget antingen genom att själva köpa ut för att hålla koll på vad ungdomen får i sig eller att vara riktigt stänga och inte ge vika för önskemål.

Att dricka alkohol är ofta en social aktivitet även för vuxna, öl efter jobbet, firande av midsommar eller jul. En kontrollerad tillgång och ansvar för när och hur mycket vi får i oss utgör sällan några problem. Ofta leder överintag av alkohol till missbruk med medföljande alkoholism när drickandet blir ett måste för något annat. Vare sig det handlar om att passa in, döva ångest eller fly från andra känslor tar beroendet över och leder till fyskisk och psykisk ohälsa. Detta är något som tar ganska lång tid och ofta blir personen först ifrågasatt av sin omgivning innan hen själv märker och förstår att bruket sker för ofta.

Det finns hjälp att få i form av terapi och medicin som antabus, det är svårt men viktigt att komma åt beteendet där glädje, sorg, tristess och stress inte ska vara relaterade till firande eller sörjande med alkohol. Viktigt är också att bryta vanor där drickandet förekommer, till exempel före jobbet, i väntan på bussen eller framför tv:n. Återfalls risken är stor även om man har slutat. Många som lyckas få hjälp och bli friska från sitt beroende väljer att flytta och skapa sig nya sammanhang.