Människor som utsätts för främlingsfientlighet, rasism eller nazism

Alla de som har och som fortfarande utsätts för främlingsfientlighet, rasism eller nazism i sin vardag är människor som inte räknas som tillräckligt bra. Som inte är lika priviligierade som den vita eliten och där etniciteten sätter grunden för människovärdet.

Jag är inte rasist, men…

Det ligger i människans natur att vara god men också att vara försiktig och tänka sig för. I mötet med oliktänkande eller kulturer som känns främmande är det viktigt att se alla för vad de är, människor. Att i ett mångkulturellt samhälle fortfarande utstå en risk för att utsättas för brott just på grund av förutfattade meningar är för många något som är en verklighet. Många människor står upp för andra och ogillar

diskriminering som förekommer på grund av etnicitet. Detta är många gånger bra men ofta otillräckligt eftersom det är svårt att bevisa. Under exempelvis ett jobbsökande är det ytterst svårt att veta om man har blivit bortvald för sin kompetens eller hudfärg. Detta är tyvärr något som många idag får leva med. Likaså gäller det bemötande, attityder och marginalisering.

Verkligheten

Många vet sin historia och fasar över den verklighet nazisterna utsatte judar, oliktänkande, homosexuella, romer och människor med funktionsnedsättningar för. Skalan över nazistiska och rasistiska handlingar är allt från att ta fram kränkande broschyrer som leder till hatbrott till misshandel, och i värsta fall förintelse och död. Masskjutningar, terrorattentat och våldsbejakande organisationer förekommer idag åt båda hållen. Det föds av ömsesidig hat och rasism och offer blir inte bara de utsatta utan dessa handlingar leder ofta till att en hel folkgrupp, nationalitet eller religion misstänkliggörs, värderas mindre eller i värsta fall ses som hotfull.

Att få en stämpel är jättesvårt att tvätta bort och många människor får idag lägga stor energi på att visa motsatsen fast de själva inte har gjort något. Det är krävande att ses som andra klassens medborgare för något man inte kan välja innan man föds. Många människor tar ställning för att göra samhället likvärdig där nationalitet inte ska spela roll på livskvalité. Det är tack vare dessa människor och organisationer som fler tar del av bättre värdegrund och inte håller fast vid stereotypa föreställningar. Detta är ett arbete som behöver fortgå för att stärka de olika gruppernas frihet, öka medvetenhet kring jargong och inlärda “sanningar”.