Prostitution

Prostitution brukar ibland kallas för “världens äldsta yrke”. Ett “yrke” som sällan är självvalt och som medför enorma risker och utsatthet för de som tvingas till det. Även om det finns prostituerade och nyttjare som ser detta som en rättighet ser majoriteten detta som ett utnyttjande som inte borde förekomma.

Läget

I Sverige är det olagligt att köpa sex men inte att sälja. Detta är en lag och ett synsätt som råder för att skydda de som utsätts för prostitution eftersom detta oftast inte är ett val som kommer naturligt utan ofta en konsekvens av människohandel, missbruk, låg utbildning eller att det är minderåriga som utnyttjas, utan att det de gör har namngivits som just prostitution. Många länder delar denna syn men i många länder är det tillåtet, råder total brist på motverkande eller så är det helt straffbart för båda partner med antingen fängelse eller till och med döden.

Statistik

Diskriminerade och utsatta grupper som står längst ner i samhällstrappan är den högsta representanten för prostitution. Dessa grupper är kvinnor, HBTQ-personer och dessvärre också minderåriga, främst pojkar som säljer sex till män. Det är också nästan uteslutande män som köper sex över huvud taget. Det skiljer sig i utbredhet och eftersom många heller inte anmäler är det svårt att föra en riktig statistik. I Sverige beräknas det vara ungefär 200-500 personer som räknas till “gatuprostitution” och 1/10 män som köper. Det finns också gömda bordeller och ej statistikförd prostitution som inte är registrerat vilket gör det egentliga antalet högre.

Kvinnor från Rumänien, Bulgarien och Nigeria representerar en högre siffra när det kommer till prostituerade med utländska ursprung men som är bosatta i Sverige. Det förekommer ett stort antal eskortsidor världen över på nätet och även sociala medier och ibland kan så kallade jakt efter en “sugerdaddy” utgöra en port in för att hamna i prostitution. Antalet prostituerade som förs över gränserna mellan länder uppskattas till 800 000 kvinnor varje år, i Europa runt 500 000 och totalt finns det 1,2 miljoner barn som utsätts enligt beräkningar som har tagits fram.

Åtgärder

Det behövs ett omfattande arbete från grunden för att kvinnor och barn ska få högre status och en jämlik nivå med männen. Orsaker som fattigdom, missbruk och kriminalitet behöver förebyggas. Även synen på kvinnor av män som köper sex där sexet ofta också leder till våldsamma handlingar och slavliknaden förhållanden är något som alla länder behöver jobba mycket med.

Att skydda dessa människor är viktigt efter som de tar enorma risker både för sin fysiska och psykiska hälsa. Bland de viktigaste åtgärderna är att öka medveten samt försöka nå de män som tycker att detta är ok innan de kliver ut i handling. Skolor och samhället har en viktig uppgift att förebygga framtida utbredning genom att stärka barnen och deras värdegrund redan från början.