Stötta behövande

Det finns alltför många utsatta personer och grupper som behöver stöd i dagens samhälle. Många som lever i ett utanförskap, kanske papperslös eller som hemlös. Det är en hård och tuff tillvaro med en ständig kamp för att helt enkelt överleva. Få tag på mat för dagen, hitta någonstans att sova. Det behövs stöd och hjälp till dessa grupper och alla kan hjälpa till på något sätt.

Andra som kan behöva stöd är personer med någon form av funktionsnedsättning. Kognitiva nedsättningar, missbruksproblematik eller något annat som gör det svårt att ta ansvar för vardagslivet. En del av dessa bor på olika typer av omsorgsboende men det räcker inte fullt ut, det kan ändå behövas en ställföreträdare eller förvaltare som bevakar och tar ansvar för personens bästa i olika avseenden.

Olika sätt att hjälpa till

Alla som fått lite bättre kort i livets kortspel kan på olika sätt hjälpa de som råkat få Svarte Petter. Det finns både tillfälliga och lite mer långvariga sätt att bidra så att de som är utsatta i samhället kan få ett lite värdigare liv. Det är givande och berikande att ta del av andras verklighet och erfarenhet så den här typen av uppdrag ger mycket tillbaka till den personliga utvecklingen.

Ledsagare

Att vara ledsagare kan innebära att följa med en funktionshindrad på olika aktiviteter. Det kan handla om att ta en fika på stan eller komma iväg på en fotbollsmatch. Som ledsagare blir du nästan som en kompis och det är viktigt att det finns både tid och engagemang. Många kommuner anställer ledsagare på timme och matchar då ihop personer med likartade intressen.

Starta omsorgsboende

Vill du lite mer och dessutom är entreprenöriellt lagd så går det att starta någon sorts omsorgsboende och driva det i privat regi. Med den typen av verksamhet går det att ägna sig åt hjälp och stöd på heltid med fullt engagemang för de som behöver hjälp. Att vara företagare är främst att brinna för något, att vilja skapa förändring. Visserligen medför det också krav på en hel del administrativa göromål, men sådant går att köpa in från andra som www.fakturino.se och ägna sin egen tid där den gör mest skillnad.

Godmanskap eller ställföreträdare

Ytterligare ett sätt att bistå är att bli god man eller ställföreträdare som det också kallas. Som god man kan du till exempel bevaka din huvudmans rättigheter och föra hens talan när det behövs. Du kan få diskutera med biståndshandläggare om anpassningar av olika slag. Du får vanligen ta hand om ekonomin, se till att räkningar betalas i tid och att huvudmannen får de pengar som behövs för sina personliga utgifter. Det är överförmyndaren i kommunerna som har huvudansvaret och det är dit allt arbete redovisas och sedan ersätts enligt gällande regelverk.

Volontär

Det finns ofta stor efterfrågan på engagerade volontärer vid soppkök eller annan verksamhet för hemlösa. Till exempel Stadsmissionen tar tacksamt emot hjälp från ideellt engagerade personer som vill göra skillnad. Den som är 18 år kan anmäla sitt intresse och få en grundutbildning för att komma igång snabbt med hjälparbete på plats.