Att jobba svart

Att jobba är en förutsättning för att kunna försörja sig och ha ett stabilt liv. De flesta människor jobbar “vitt” alltså betalar skatt och därmed får rätt del av sin inkomst. Det finns personer som försöker göra en kombination och det finns också människor som tvingas till sämre villkor och jobbar svart utan att ha en annan möjlighet.

Svartarbetes påverkan

Det är olagligt att jobba svart. Detta är något som sällan gynnar individen i längden och definitivt inte samhället i övrigt. All typ av svartarbete påverkar på ett eller annat sätt. För de människor som ses som en handelsvara och får utstå arbete som de knappt får någon lön för, blir jobbet ett meningslöst utnyttjande som leder till mycket sämre villkor och ohälsa.

Genom att arbeta svart eller bli tvingad till det förlorar personen rätt till sjukersättning, föräldrapenning och a-kassa. De riskerar att få böter eller fängelse om de åker fast eftersom det är olagligt. Dessa människor får inget underlag för det arbete som de har utfört och därför kommer de sakna referens trots arbetslivserfarenhet. Det blir i stort sätt omöjligt att lyckas få ett förstahands kontrakt för lägenhet eller köp av egen bostad. Så länge personen jobbar helt svart pågår denna onda cirkel av maktlöshet och kontroll för sitt eget liv.