Missförstådd smärta

Ett brutet ben innebär att den som råkat illa ut går omkring med gips och kryckor. En person med influensa både låter och ser allmänt krasslig ut. Är man magsjuk spenderar man mycket tid på toaletten och har man tandvärk är det inte ovanligt att man blir svullen i ansiktet. Alla är de igenkännbara sjukdomstillstånd som omgivningen antingen själv drabbats av eller åtminstone kan sympatisera med.

Det finns dock många sjukdomar som inte syns, och som därför inte alltid väcker lika mycket sympati. Allt från vanliga tillstånd som till exempel artros i ett knä eller regelbunden huvudvärk, till mer komplicerade sjukdomar som fibromyalgi, som inte ger synbara symptom och därmed inte alltid är lika lätta att förstå. Tyvärr är det här ett fenomen som är vanligare än man kanske tror, och det kan leda till både mentala och sociala problem. Både den som lider och de som befinner sig i personens närhet kan uppleva en hel del frustration runt omkring ämnet, och därför kan saker underlättas genom kommunikation mellan alla inblandade.

Hjälp andra att förstå

Som drabbad av ett hälsoproblem som på ett eller annat sätt påverkar det dagliga livet och hur mycket man klarar eller orkar, är det viktigt att kommunicera med sina vänner och bekanta. Att klart och sakligt förklara för kollegorna på jobbet eller kamraterna i skolan vad det är man lider av kan öka både sympatin och förståelsen. Med andra ord är det bättre att säga att man har en dålig dag och att humöret kanske inte är på topp än att ta ut sin frustration på andra. Lättare sagt än gjort, men folk brukar i allmänhet reagera mer positivt om man är ärlig med hur man har det.

Att lära sig själv förstå

Ett vanligt problem är att den drabbade känner skam för sitt hälsotillstånd och att det på något vis skulle göra dem annorlunda eller konstiga. Ju mindre man delar med sig desto mer tror man att det inte finns någon annan i en liknande situation. Som anhörig kan man hjälpa den som mår dåligt på traven genom att ställa försiktiga och respektfulla frågor, som till exempel “Är allt ok?” eller “Har du ont just nu?”, utan att vara för påträngande eller insisterande. Ibland kan den som är sjuk känna sig lättad över att någon har sett dem, utan att de för den sakens skull vill prata just då.

Utbildning och information

Som med det mesta här i livet kan information också hjälpa och man kan hitta hjälp både på nätet och ute i den fysiska tillvaron. Vårdcentraler, stödgrupper, tidningar och bibliotek har alla mycket att erbjuda, och genom att ge både den drabbade och dess familj och vänner stöd och samvaro blir missförstånden färre.