Sexmissbruk

När går ökad lust över till sexmissbruk? När sex blir en fixering och en tvångshandling för att döva något annat istället för själva sexets skull ligger vi i riskzonen.

Det är fler män som söker hjälp för sexmissbruk men foskrning visar att det är även är fler kvinnor än de som kommer med i statistiken som lider av det. När sex blir en tvångshandling för att döva ångest, skam, stress eller något annat går det ofta överstyr. Personerna som fastar i detta beteende dövar sig själv med tillfällig lust och spänning.

Beteendet kan eskalera och sexmissbrukaren kan ta stora risker genom att försumma ekonomin som blir sexrelaterad, vara otrogen, träffa främmande människor och på så sätt utsätta sig både för fysiska och psykiska risker. Det går att blir frisk om grundorsaken och självkänslan får bearbetas. Många förstår inte sitt beteende förrän de går över en gräns eller får andra konsekvenser, exempelvis avsked från jobb när porr-surfande tagit den största delen av arbetstiden. KBT kan vara till stor hjälp samt förståelse för ens levnadsmönster och vad som gör att självbilden har blivit skadad. Det viktiga är att förstå skillnaden på att vara sexuell och att vara destruktiv.