När är man i riskzonen för att bli alkoholist?

“Jag har inga alkoholproblem, jag kan sluta när jag vill!”. Det är en vanlig och återkommande fras som många “aktiva drickare”, om man skulle kunna kalla dem så, säger. När börjar en vanlig alkoholkonsumtion gå över gränsen och riskzonen för ren och skär alkoholism närma sig?

[IMAGE=c8Wl1HcX3BWN.jpg]

Det individuella måttet

[IMAGE=dm88ndcf1uBQ.jpg]

Alla människor kan konsumera ett visst mått av alkohol och trots detta leva friska liv utan bekymmer. Sedan finns det de som blir fulla på ett glas vin eller illamående efter bara en halv öl. Hur mycket man tål är individuellt och kan bero på många faktorer. När man blir beroende är också en varierande faktor. En del utvecklar ett alkoholmissbruk redan som unga medan andra är betydligt äldre när de märker att det börjar misstänkas som beroende. Man har även konstaterat att alltfler kvinnor på äldre dar medger att de är beroende av alkohol.

[IMAGE=dLIfZ3cMx92A.jpg]

Dryckesvanor och undanflykter

Som sagt, hur mycket alkohol man klarar är högst individuellt och även könsbetingat med mera. Dock kan man vara överens om att när det börjar övergå till ett missbruk handlar det om att man på något sätt inte klarar sig utan alkoholen. Det kan vara så att man ständigt letar efter fester att gå på, att man kommer med undanflykter till andra om hur mycket man dricker och när. Man kanske smuttar i smyg eller tullar på en familjemedlems dyra whiskeyflaska utan att be om lov.

Riskbruket

Det har gjorts statistik på svenskarnas dryckesvanor och det är så sant som det är sagt; svenskar är ett alkoholkonsumerande folk som även ofta dricker sig väldigt berusade. Cirka 17 % av befolkningen dricker alldeles för mycket vilket medför att de så småningom kommer att ta skada av alkoholen. Av dessa är merparten män men även kvinnor kommer sakta men säkert ikapp. Detta har diskuterats på många konferenslokaler i Stockholm och andra delar av landet och Anonyma Alkoholisters lokaler behöver mer utrymme för att klara belastningen.

Det har också blivit allmänt känt att fler och fler går över till tunga droger och går därigenom från ett missbruk till ett annat.

Utöver det faktum att man ofta kommer med undanflykter, smygdrickande eller börjar få svårt att klara jobbet mer och mer på grund av att man dricker för mycket, finns olika definitioner att titta på. Bland annat anses man ligga i riskzonen om man som man häver i sig mer än 14 vanliga glas alkohol per vecka, eller som kvinna dricker fler än 9. Samma princip gäller vid ett och samma dryckestillfälle. Om man som man konsumerar fler än 4 glas och man som kvinna får i sig fler än 3 glas vid samma tillfälle, ligger man också i riskzonen. Detta gäller inte för ett engångstillfälle utan är kontinuerligt menat.