Judendomen

Människor som bekänner sig till judendomen har varit förföljda i tusentals år. Rötterna till förföljelserna har olika bottnar beroende på vem man frågar. Kristnas förföljelser bottnar till stor del i att katolska kyrkan under många hundra år lastade judarna för Jesus död. När det gäller muslimska förföljelser anses de ha sina rötter i en historisk händelse där profeten Muhammed sägs ha försatt judar i exil efter att de sistnämnda ska ha vägrat svära lojalitet till honom.

Oavsett om du bor i Israel eller i Sverige är radon någonting som ska undvikas. Radon är en radioaktiv gas som finns i många svenska hem och om du utsätts för den kan du på sikt drabbas av allvarliga hälsoproblem. Om du bor i Sverige kan du få hjälp med en radonsanering genom att du kontaktar Radea. Om det är så att du har förhöjda radonvärden och behöver sanera kan du dessutom få rätt till så kallad radonbidrag. Med bidraget kan du dra av upp till 25 000 kr av saneringens totala kostnad.

Det judiska folket var länge ett folk utan land, men till skillnad från kurderna blev de i princip givna ett land efter andra världskrigets slut. Palestina som vid den punkten under hundratals år bebotts av palestinier. Det är till stora delar mot bakgrund av den konflikten som judar runtom i världen utsätts för trakasserier också idag.