De gömda som saknar uppehållstillstånd

Under 2015 hade Sverige en kraftig flyktingström från många länder i Nordafrika, från krigshärjade Syrien och de kom även ett stort antal ensamkommande flyktingbarn från bland annat Afghanistan.

Människor flyr från krig eller stark korruption. Människor flyr också från fattigdom och misär, de flyr som politiska flyktingar eller för att de exempelvis saknar rättigheter som kvinna. I vissa länder är det fängelse eller till och med dödsstraff om personen är homosexuell.

Sverige har länge haft en generös flyktingpolitik och en stark vilja både politiskt och privat att hjälpa människor i nöd. Det ligger i vår natur och våra traditioner att hjälpa till. Detta är något som tyvärr inte är jämt fördelat i resten av i-länderna där flyktingpolitiken ofta är hårt åtstramad.

Sverige har inte möjlighet att ge alla uppehållstillstånd, detta gör att många människor hellre gömmer sig, ibland försöker på nytt i Sverige ibland flyttar sig vidare till annat håll. Detta innebär en enorm utsatthet där barnen är de som drabbas mest med bristande trygghet, förlorad skolgång och med de vuxnas stress och psykiska lidande. Dessa människor har rätt till akutsjukvård utan att behöva ange identitet men med okunskap och rädsla är det många som inte vågar söka hjälp trots att behov finns.