Barn i utanförskap

Det är lättare än de flesta tror att hamna i utanförskap och det är ett faktum som inte bara gäller vuxna människor, utan även barn och ungdomar. Hur kan det pågå rakt under näsan på skola, kuratorer, vänner, grannar och samhället i stort tänker många. Svaret på den frågan handlar om skuld och skam. Det finns en hel del familjer som lever på gränsen, både på landsbygden, i mindre orter eller mitt inne i en större stad. Barnen lär sig att hålla en låg profil och dölja det som sker under ytan. [IMAGE=fybOTdc7PICJ.jpg] När man växer upp i utanförskap kan …

Continue Reading